Tiabendazol, systemisk virkende soppmiddel av benzimidazolgruppen. Brukt til beising av settepoteter. Har forebyggende og kurativ virkning mot mange sopper, bl.a. svartskurv, Phoma og Fusarium. Også brukt i blanding med imazalil til beising av såkorn mot frøoverførte soppsykdommer. Mistet sin offentlige godkjenning i 2004.