Rognerust, sykdom på rogn forårsaket av rustsoppen rognerust, Gymnosporangium cornutum. Viser seg om våren på oversiden av rognebladene som små røde flekker med pyknidier, og på undersiden som fortykkete, gulbrune flekker med rørformede utvekster hvor det dannes aecidiesporer. Disse sporene smitter einer, og neste vår kommer teleutosporehoper i fuktig vær til syne som små, gulaktige geléklumper på nålene og de yngste skuddene - se einerrust. Uredostadium er ikke kjent. Skaden er ubetydelig, men sykdommen er vanlig og gir på rognebladene en iøynefallende misfarging som ofte er blitt beskyldt for å være skade etter sur nedbør.