Havrebrunflekk, sykdom på havre forårsaket av sekksporesoppen Drechslera avenae. Viser seg som langstrakte, brune flekker på blad og agner. Langvarig fuktig vær er gunstig for sykdomsutviklingen, og under slike forhold kan det bli en del avlingsreduksjon på grunn av redusert bladmasse. Soppen overføres med såkornet og med planterester i jorden. Den bekjempes med frøbeising og vekstskifte i to år.