Hundegressmosaikkvirus, sykdomsfremkallende virus på hundegress. Angrep fører til brunfarging av bladene, som brer seg fra spissen av bladene og nedover. På nedre del av bladene, bladskjede og strå opptrer korte, lysegrønne striper. Viruset spres med smittet plantesaft, f.eks. med maskiner og redskap i forbindelse med høsting av gress. Det ble påvist første gang i 1985 i Norge, og kan gi betydelig skade i eng hvor hundegress er den dominerende gressarten. Sykdommen kan bekjempes ved dyrking av andre gressarter eller resistente sorter av hundegress.