Nellikvirus, virus som er årsak til sykdom på nellik. Angrep viser seg som mosaikklignende, nekrotiske flekker og ringer på bladene, forvridde blomster og mer eller mindre kraftig stagnasjon i veksten. Skadene kan bli betydelige. Det er flere typer nellikvirus. Noen overføres med bladlus, men det kan også skje mekanisk ved skjæring og stell i nellikkulturen. Bekjempes mest effektivt med friskt, sykdomstestet plantemateriale.