Venturia, sekksporesoppslekt, det perfekte stadiet hører til Pyrenomycetes, konidiestadiene hører til formslektene Fusicladium, Spilocaea og Polaccia. Slekten omfatter omkring 52 arter, mange er viktige planteparasitter, som gir skurvaktige flekker på blad og frukt, bl.a. epleskurv.