Rød rotråte, sykdom på bringebær forårsaket av soppen Phytophthora fragariaevar. rubi. Viser seg som misvekst, dårlig avling og visning og død av planter. Ved kraftig angrep kan en bringebæråker bli totalt ødelagt. Soppen danner oosporer (hvilesporer) som kan overleve i planterester eller i jorden i minst 10–15 år uten vertplanter. De blir stimulert til å spire ved planting av bringebær, og det dannes sporangier med zoosporer som kan svømme i jordvann og infisere rotspissene på friske planter. Gunstige forhold for infeksjon er forholdsvis kjølig vær og rikelig med nedbør. Bringebær og svartbringebær er de eneste kjente naturlige vertplanter. Det er forskjell i sortenes mottagelighet. Den gamle bringebærsorten «Asker» er resistent, mens «Veten», «Balder», «Orion» og «Glen Moy» er meget mottagelige. Bekjempes først og fremst ved bruk av friskt, sykdomskontrollert plantemateriale, vekstskifte, god drenering av åkeren og ved å dyrke plantene på opphøyde bed (drill). Sprøyting med ulike kjemiske soppmidler kan ha en viss effekt.