Guazatinacetat, kjemisk soppmiddel som brukes til beising av såkorn av bygg, havre, hvete og rug. Virker mot en rekke frøoverførte sopper. Ble markedsført under preparatnavnet Panoctine 30, og i blanding med imazalil som Panoctine Akva og Panoctine Plus. Mistet godkjenning i 2006.