Purpurflekk, sykdom på løk og purre forårsaket av konidiesoppen Alternaria porri. Viser seg på bladene som gulhvite, langstrakte flekker, som etter hvert ofte blir rødaktige i sentrum. Soppen utvikler sporer som et brunt, nesten svart, sotaktig belegg i flekkene, ofte i konsentriske ringer. Bladene gulner og visner ovenfor angrepsstedet. Kan gjøre en del skade ved at bladverket visner ned for tidlig, særlig i fuktig vær. Soppen overlever i planterester, frø og løk. Bekjempes først og fremst ved forebyggende tiltak som vekstskifte og frøbeising, og eventuelt ved sprøyting med et kjemisk soppmiddel.