Dasyscyphus, eldre navn på begersoppslekten Lachnellula.