Melampsoridium, slekt av rustsopper. Skiller seg fra Melampsora bl.a. ved oppbyggingen av aecidiesporehopene. Mest kjent er bjørkerust, som har aecidiestadiet på lerkenåler, og uredo-teleutsporehoper på bjørkeblad.