Fuberidazol, systemisk virkende soppmiddel av benzimidazol-gruppen. Det forstyrrer den mitotiske celledelingen i sopphyfer. Middelet ble brukt til beising av såkorn spesielt mot angrep av Fusarium. Godkjennelsen ble trukket tilbake i 1993, men ble fra 1995 markedsført som beisemiddel mot en rekke soppsykdommer på såkorn under preparatnavnet Sibutol, som er en blanding av bitertanol og fuberidazol. Har mistet godkjenning.