Trifloksystrobin, systemisk virkende soppmiddel. Har forebyggende og kurativ virkning mot en rekke rust- og bladflekksopper på korn. Ble markedsført i blanding med propikonazol under handelsnavnet Stratego. Mistet godkjenning i 2006.