Nesletopp, sykdom på solbær, sannsynligvis forårsaket av virus. Viser seg ved at bladene blir uregelmessige, smale, med færre nerver og takker i randen, slik at de minner om nesleblad. Blomsterknoppene får mindre behåring og blir sterkere rødfarget. Sykdommen kan føre til meget kraftig avlingsreduksjon (70–100 %). Den overføres med solbærgallmidd og med stiklinger fra syke planter. Det har hittil ikke lykkes å påvise viruspartikler i plantesaften, men mange andre forhold tilsier at virus er den mest sannsynlige sykdomsårsaken. Bekjempes med friskt plantemateriale, fjerning av syke busker og kjemisk bekjempelse av vektoren.