Tobakkskimmel, sykdom på tobakk (blue mould), forårsaket av bladskimmelsoppen Peronospora tabacina. Angrep viser seg som visning av frøplanter, deformering, gulfarging og visning av blad, stengler, knopper og blomster. En av de viktigste sykdommer på tobakk i Europa, USA og Cuba. Bekjempes ved dyrking av resistente sorter og bruk av kjemiske soppmidler.