Pelargoniumrust, sykdom på pelargonium forårsaket av rustsoppen Puccinia pelargonii-zonalis. Viser seg først som gulaktige flekker på oversiden av bladene, senere rustbrune, pulveraktige flekker med uredo-sporehoper, ofte i ringmønster på undersiden av bladene. Sterke angrep fører til betydelig skade ved stagnasjon i veksten, visning, og uttørking av blad. Fra sporehopene spres uredo-sporer i veksthus med luftstrømmer, vannsprut og arbeid i kulturen, over lengre avstander med småplanter som er smittet. I sporehopene utvikles senere teleuto-sporer, men de er ikke kjent for å ha noen biologisk funksjon. Norge ansees som fri for pelargoniumrust. Med hjemmel i matloven er det fastsatt bestemmelser for bekjempelse av pelargoniumrust. Det innebærer blant annet meldeplikt til offentlig myndighet ved mistanke om angrep av sykdommen. Bekjempes ved bruk av friske, sykdomskontrollerte småplanter og hygieniske tiltak. Sprøyting med ulike kjemiske soppmidler kan ha en viss effekt.