Kirsebærskurv, sykdom på kirsebær forårsaket av sekksporesoppen Venturia cerasi. Angrepet fører til små, svartgrønne flekker på bladene og på bærene, som skrumper inn. I fuktig vær kan bærene bli helt ødelagt av soppen. Sykdommen kan bekjempes med kjemiske soppmidler.