Stinksot, sykdom på hvete forårsaket av sotsoppene Tilletia caries og Tilletia laevis. Angrep fører til at kjernene i akset blir omdannet til sotkorn, som forblir omgitt av agnene, slik at akset ser normalt ut, og det er derfor vanskelig å se sykdommen i åkeren, slik som f.eks. naken sot. Under tresking slåes slike korn i stykker, og sotsporene spres i store mengder til friskt frø, hvor de blir liggende utenpå frøskallet til frøet spirer. Da infiseres koleoptilen, og etter hvert som planten vokser, brer soppen seg systemisk til alle plantedeler. Når akset utvikles, omdannes kjernene til sotkorn, og det blir en karakteristisk sildelakelignende lukt av trimetylamin av akset. De to sotsoppartene kan bare skilles fra hverandre ved mikroskopiske karakterer på sporene. Stinksot er utbredt overalt hvor det dyrkes hvete, men etter at beising av såkornet ble vanlig praksis, har den hatt liten eller ingen praktisk betydning. Det finnes også resistente hvetesorter.