Trådkølle, stilksporesoppslekt, står nær fingersopp. Fruktlegemene er tråd- eller kølleformede, oftest hvite, og de vokser frem fra små, vanligvis svarte hvileknoller (sklerotier). De fleste artene lever saprofyttisk på døde planterester. Typhula incarnata og Typhula ishikariensis kan gjøre stor skade på overvintrende korn og gress, se overvintringssykdommer. Typhula gyrans kan gi råte på kålrot under dårlige lagringsforhold.