Poppelbarkbrann, sykdom på forskjellige poppelarter forårsaket av sekksporesoppen Pezicula populi. Viser seg som oppsvulmede vabler i barken, som etter hvert sprekker opp. Som regel drepes skuddet ovenfor angrepsstedet. Soppen gjør først og fremst skade i planteskoler, spesielt på berlinerpoppel.