Triforin, systemisk virkende soppmiddel av piperazingruppen. Har forebyggende og kurativ virkning spesielt mot meldugg, men virker også mot rust- og bladflekksopper, skurv, og gul og grå monilia. Hemmer utvikling av frukttremidd. Ensidig bruk kan føre til utvikling av resistente soppstammer. Det bør derfor brukes vekselvis med andre typer midler. Ble markedsført under handelsnavnet Saprol. Mistet godkjenning i 2004.