Uncinula, soppslekt som tilhører melduggsoppene. Kjennetegnes bl.a. ved at fruktlegemene (cleistotheciene) har vedheng med en krok ytterst. Omfatter ca. 80 arter, vanlig i Norge er Uncinula tulasnei, årsak til meldugg på spisslønn.