Skuddsyke, sykdom på bringebær forårsaket av sekksporesoppen Didymella applanata. Soppen angriper og dreper først bladene nederst på årsskuddene, og gjennom bladstilken vokser den inn i stengelen, som får store rødbrune flekker. Neste vår blir flekkene sølvaktige, og barken kan sprekke opp og flasse av. Soppens sporehus blir synlige som små svarte prikker i den sølvgrå barken. Skuddsyke er vanlig i bringebærplantninger, og finnes også på ville bringebær. Skaden er vanligvis av liten betydning. Ved langvarig fuktig vær og i tette plantninger som tørker sent opp etter regnvær kan det bli sterkt angrep på stenglene, slik at fruktbærende kortskudd visner, og bærene tørker inn. Knopper og det meste av bladene på nedre del av stengelen kan drepes, slik at den blir bladløs. Skuddsyke bekjempes med resistente sorter, ulike kulturtiltak slik at det blir lys og luft i planteradene, friskt, sykdomskontrollert plantemateriale, og eventuelt sprøyting med et kjemisk soppmiddel.