Ospeskurv, sykdom på poppelarter og osp forårsaket av sekksporesoppen Venturia macularis. Viser seg som svarte flekker på bladene, som kan bli misdannet. Ved sterke angrep kan skuddtopper og blad bli helt svarte og tørke inn. Osp er spesielt utsatt, andre poppelarter viser forskjellig grad av resistens. Det er først og fremst helt unge småtrær det går ut over. Fuktige forhold begunstiger infeksjonen.