Ertebladskimmel, sykdom på ert forårsaket av soppen Peronospora pisi. Danner et hvitt, senere gråfiolett mycelbelegg på undersiden av bladene. Belgene får klorotiske, senere nekrotiske flekker, og innvendig finnes soppens hvite mycel, ofte i store mengder. Der dannes også oosporer, som er soppens overvintringsorgan. Sykdommen kan bekjempes med vekstskifte, resistente ertesorter, friskt frø, og eventuelt ved kraftige angrep med et kjemisk soppmiddel.