Purregråskimmel, sykdom på purre forårsaket av konidiesoppen Botrytis porri. Viser seg på bladene utover ettersommeren som større og mindre gråhvite flekker. I fuktig vær dannes et gråaktig belegg av mycel og soppens sporer i flekkene. Ofte råtner de ytterste bladene etter et angrep. Men det er soppens utvikling på kjølelagrede planter som er av størst betydning. Skaden kan bli omfattende. Angrep viser seg her som et hvitt, vattaktig belegg på bladene, som råtner til en slimete masse. Bekjempes først og fremst med forebyggende tiltak som frøbeising, forsiktig innhøsting for å unngå sår som kan bli inngangsport for soppangrep, og best mulig forhold på lageret. Det kan også sprøytes med et egnet kjemisk soppmiddel før innhøsting.