Torvskimmel, sekksporesopp som vokser på overflaten av jord og torv, men som også finnes på fuktige leirpotter og råtnende treverk. Viser seg som et oker- eller karrifarget belegg som består av tettpakkede hyfer som det utvikles store mengder konidier på. Soppens fruktlegemer (apothecier) er 1–2 cm i diameter, skålformede, med brunlig farge. Vanligvis ikke parasittær på planter, men soppen kan danne en så tett skorpe på jord- og torvoverflater at frøspiring hindres. Kan bekjempes ved vanning med et soppmiddel og godt renhold.