Knartbær, små, skjeve, misdannede jordbær med innsunkne felter og som regel harde klumper i fruktkjøttet. Skaden skyldes som regel stikk av jordbærtege eller håret engtege, men kan også være værskade eller manglende pollinering.