Prokloraz, kontaktvirkende soppmiddel. Middelet hindrer en vital enzymfunksjon i følsomme soppers stoffskifte, og sterolsyntesen hemmes. Virksomt mot en lang rekke sopper som angriper korn, rybs, raps, gressmark, prydplanter, planteskolekulturer og sjampinjong. Tillatt bukt som beisemiddel mot frøoverførte sykdommer i korn. Markedsføres i blanding med tritikonazol under handelsnavnet Kinto.