Cystopus candidus, eller Albugo candida, korsblomsthvitrust, sopp som hører til bladskimmelsoppene, Peronosporales. Angriper forskjellige ville og dyrkede arter i korsblomstfamilien, spesielt gjetertaske, som får hvite, melaktige flekker på blad og stengler. Angrepne plantedeler blir gjerne vridde og misdannede.