Lærråte, sykdom på jordbær forårsaket av algesoppen Phytophthora cactorum. Angrepet skjer på bærene, som på kartstadiet får store, brunfargede partier. Etter hvert som bæret modner blir flekkene gråbleke, fiolette eller mørkerøde. Råten er fast og noe seig, og bærene får en besk smak og spesiell lukt. Kan forveksles med angrep av gråskimmel, og kan bekjempes med samme kjemiske soppmidler som denne. Sykdommen er vanligvis av liten betydning. Soppen kan også være årsak til rotstokkråte på jordbær.