Stokkjuke, poresopp som er årsak til flekkråte (gås) i bartrær. Soppens fruktlegemer kommer frem på barken. De er harde, vanligvis utstående, konsollformede, og kan bli inntil 15 cm i tverrmål. Oversiden er mørkt brun, undersiden gulaktig, med porer som er rundaktige eller noe uregelmessige. Ved angrep på furu vil soppen ofte bre seg innen enkelte årringer, slik at det på tverrsnitt av stammen sees ringer av råte med frisk ved imellom; dette kalles ringråte. I fremskredet råte dannes det markerte, tettsittende hvite flekker, kalt gås. Råten i furu har en begrenset utbredelse, slik at en stokk kan være frisk i begge ender, men råtten i midtpartiet. I gran blir det ikke så utpreget ringråte og gås, og råten brer seg ofte i hele stokkens lengde. Stokkråte utvikler seg først og fremst i gamle trær. Den var tidligere en viktig skadegjører i skogen, men i moderne skogskjøtsel er den vanligvis av liten betydning.