Nectria, slekt av sekksporesopp. Omfatter ca. 200 arter. Kjennetegnes ved små, rødlige sporehus (perithecier). Noen arter er saprofytter, andre er parasitter i barken på trær. Viktigst er Nectria galligena, årsak til frukttrekreft, og Nectria ditissima, årsak til løvtrekreft. Nectria cinnabarina, årsak til rødvorte, er vanligvis saprofytt, men kan opptre som sårparasitt på løvtrær. Nectria fuckeliana, rød bartrekreftsopp, kan gi kreftaktige barkskader på bartrær, men den er vanligvis av liten praktisk betydning.