Treråte, nedbrytning av tre og treprodukter ved angrep av forskjellige sopper, se råte og hussopp.