Kirsebærvirus, sykdom på kirsebær og plomme forårsaket av ulike virus. Angrepet fører til klorotiske flekker, linjer, ringer og mosaikk på bladene. Nekrotiske ringer og flekker kan også oppstå, da faller ofte det døde partiet ut, slik at det blir hull i bladet, dette kalles haglskuddsyke. Mest alvorlig er den betydelige avlingsreduksjon som kan medfølge virusangrepet. Her i landet har det vært påvist angrep av Prunus-ringflekkvirus og plommedvergsykevirus. I noen europeiske land finnes også sharkavirus som kan gjøre svært stor skade. De kirsebærvirus som finnes her i landet overføres med pollen, og ved poding.