Gressvisnesyke, sykdom på gress forårsaket av to smitteraser (patovarer) av bakterien Xanthomonas campestris. Angrep viser seg som lange, nekrotiske striper på bladene. Etter hvert stagnerer veksten, og plantene kan visne helt. Mange gressarter kan angripes. En smitterase av bakterien er utelukkende patogen på timotei, og er hittil bare påvist i Norge. En annen smitterase angriper hundegress, raigress og en del andre arter. Den ble påvist for første gang i 1970-årene i Sveits, og har siden spredt seg til mange europeiske land. Skaden er vanligvis av mindre betydning her i landet, men sykdommen kan sammen med andre skadegjørere på gress føre til at en eng må pløyes om. Kjemisk bekjempelse foreligger ikke.