Furuskålsopp, sekksporesopp (Cenangium ferruginosum) som vanligvis opptrer som saprofytt, sjelden som svekkelsesparasitt på skudd og grener av furu. Den opptrer vanligvis i forbindelse med frostskader og sekundært etter angrep av furuas knopp- og grentørke. Disse to soppene har fruktlegemer med mange likhetstrekk.