Selleribladflekk, sykdom på knoll- og stilkselleri forårsaket av konidiesoppen Septoria apiicola. Viser seg som små, gråbrune flekker på blad og bladstilker. Rundt flekkene blir det ofte en gulaktig sone. Ved kraftig angrep flyter flekkene sammen, og større eller mindre deler av bladene eller hele stilker og blad visner og tørker inn. I flekkene finnes soppens sporehus (pyknider) som små, svarte prikker. Kraftige angrep fører til betydelig avlingsreduksjon og kvalitetsforringelse. Soppen kan overvintre på planterester i jorden, men viktigste smittekilde er frø. Bekjempes ved vekstskifte, frøbeising og sprøyting med egnet kjemisk soppmiddel.