Rustflekksyke, sykdom på potet. Viser seg som brune, nekrotiske flekker, streker eller ringer inne i eller på overflaten av knollene. Kan være forårsaket av mopptoppvirus eller rattelvirus. Gjør knollene lite egnet til mat og chips-produksjon. Sykdommen kan gjøre stor skade.