Cyprodinil, systemisk virkende soppmiddel. Det gir beskyttelse i flere uker mot en rekke sopper som angriper korn, og gråskimmel på jordbær. Det har vært markedsført i blandinger med andre plantevernmidler med forskjellige handelsnavn. Alle disse er nå trukket tilbake og ikke tillatt brukt etter 2018.