Rhizoctonia, formslekt av oftest jordboende sopper. Omfatter mange arter med hvitt eller brunfarget sterilt mycel, som er bygd opp av relativt grove og gjerne mer eller mindre rettvinklet forgrenede hyfer. De danner lysebrune til svarte sklerotier (hvileknoller) som er uregelmessige av form og størrelse. Flere av artene er vanlig i all kulturjord og kan gjøre mye skade hvis de angriper planter. Vanligst er Rhizoctonia solani, årsak til blant annet svartskurv på potet og rotbrann på småplanter både på friland og i veksthus. Det perfekte stadiet av denne arten er stilksporesoppen Thanatephorus cucumeris, som kan finnes som et litt vattaktig overtrekk på angrepne plantedeler. Rhizoctonia crocorum (mycelstadiet av stilksporesoppen Helicobasidium purpureum) danner et rødfiolett mycelbelegg på underjordiske deler av mange planter, f.eks. gulrot (rotfiltsopp). Rhizoctonia tuliparum er årsak til tulipanløkråte, og Rhizoctonia carotae er årsak til gulrothvitflekk.