Fløyelsflekk, sykdom på tomat forårsaket av konidiesoppen Fulvia fulva, også kalt Cladosporium fulvum.