Mosaikksyke, tidligere brukt betegnelse på en type symptomer på virusangrep på planter. Nå brukes bare betegnelsen mosaikk når fargen på hele eller deler av bladet veksler mellom sterkere og svakere grønt, eller mellom grønt og gult. Det kan være ledsaget av krusning eller misdannelse av bladene. Skaden skyldes angrep av virus, og er et ytre tegn på virussykdom som også kan gi mange andre typer symptomer, spesielt redusert vekst med påfølgende avlingstap.