Hvetesot, tidligere brukt navn på soppsykdommen stinksot på hvete forårsaket av soppene Tilletia caries og Tilletia foetida.