Løkgulmosaikk, sykdom på løk forårsaket av virus. Angrep viser seg som langsgående, gulgrønne striper på bladene, som ofte blir forvridde og hengende. Blomsterutviklingen blir dårlig, og frøavlingen sterkt redusert. Løkene blir små, myke og får nedsatt holdbarhet. Viruset overføres fra plante til plante med bladlus som suger saft fra bladene. Sykdommen kan gjøre en del skade. Bekjempes ved å fjerne syke planter og bruk av frisk setteløk og resistente sorter.