Vorteskurv, sykdom på potet forårsaket av slimsoppen Spongospora subterranea. Angrep viser seg først og fremst som vorteformede utvekster på knoller. Soppen kan også angripe røtter, stengler og utløpere, hvorved tilveksten kan bli redusert. Slikt angrep kan også forekomme på tomatrøtter. I bunnen av de vorteformede utvekstene danner soppen store mengder hvilesporer, som kan overleve i jorden i minst 4–5 år. Den hører til samme soppgruppe som klumprotsoppen. Spres i jord og ved at infiserte poteter blir brukt som settepoteter. Vorteskurv gjør mest skade i områder med mye nedbør og lav temperatur, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Jord som er dårlig grøftet er spesielt utsatt. Soppen kan ikke bekjempes med kjemiske midler, men ved bruk av resistente potetsorter, god grøfting og vekstskifte er den vanligvis av liten økonomisk betydning.