Olpidium, soppslekt som omfatter en rekke arter som er parasitter på ferskvannsalger, sopp, moser, blomsterplanter og små dyr som lever i vann. De lever endobiotisk, dvs. inne i vertsplantens celler. Spres med zoosporer. På kål- og salatrøtter er Olpidium brassicae vanlig. Den gjør vanligvis lite skade, men zoosporene er viktige vektorer for plantevirus, slik som tobakknekrosevirus og salatkjempenervevirus. Olpidium radicale, som kan angripe agurk- og melonrøtter, er vektor for melon-nekroseflekkvirus.