Fomes, stilksporesoppslekt, tilhører poresoppene. Tiligere ble slektsnavnet brukt om alle flerårige poresopper, men er i dag begrenset til to arter, knuskkjuke (Fomes fomentarius) som vokser på løvved på hele den nordlige halvkule, og en nærstående art (F. fasciatus) som bare er kjent fra tropisk Amerika. Knuskkjuke forårsaker hvitråte i de angrepne trærne, og arten er vanlig over hele landet, særlig på bjørk.