Skytte, betegnelse på nålefall hos skogstrær. Det kan være forårsaket av fysiogene sykdommer, men også angrep av ulike sopper. Av størst betydning er angrep av snøskytte i forynglesesfelt av furu. I planteskoler kan furuskytte gjøre atskillig skade.