Svertesopp, forskjellige konidiesopper som under fuktige forhold er årsak til svartfarging av mange organiske materialer, deriblant alle slags døde plantedeler, tre og treholdige produkter. Under langvarig regnvær kan de gjøre skade på kornaks. Vanligst forekommende er arter i slektene Alternaria og Cladosporium.